Brugsbetingelser
Brugsbetingelser

Disse regler skal læses grundigt inden websiden må tages i brug.

Når du besøger Lejemorder.dk acceptere du automatisk følgende vilkår. Såfremt du ikke kan acceptere følgende vilkår, har du ikke tilladelse til at benytte denne webside.

Ved termerne; 'Lejemorder.dk', 'webside(s)', 'websiden(s)' og 'websider(s)' forståes; http://lejemorder.dk (dette omfatter, men er ikke begrænset til; subdomæner, undermapper og filer).

Indholdet af Lejemorder.dk's websider tilhører Lejemorder.dk, medmindre andet er tydeligt angivet. Enhver ret, som ikke udtrykkeligt er tilladt heri, er reserveret. Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af dele eller hele indholdet i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lejemorder.dk er forbudt. Dette gælder også ved den kopiering af filer der bliver fortaget af en browser, i forbindelse med visning af siden.

I intet tilfælde kan Lejemorder.dk, eller de parter der er involveret i at frembringe, producere eller levere websiden, holdes ansvarlig for skader, herunder også, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte skader (følgeskader) og specielle eller hændelige skader som følge af din adgang til eller brug af webstedet. Desuden fratager Lejemorder.dk sig alt ansvar for misforståelser angående websidens formål og holdninger. Der er ingen garanti for at information fundet på Lejemorder.dk er i overensstemmelse med sandheden.

Ethvert materiale, enhver oplysning eller anden meddelelse som du overfører eller sender til denne webside via elektronisk mail eller på anden vis, herunder alle former for data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, betragtes som ikke-fortroligt og uden ophavsret. Alt hvad du overfører eller sender kan frit benyttes af Lejemorder.dk eller tilknyttede virksomheder og personer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, offentliggørelse, overførsel, distribution og inkorporering. Lejemorder.dk kan i øvrigt frit anvende ideer, koncepter, knowhow eller fremgangsmåder indeholdt i materialer og oplysninger du overfører eller sender til websiden, uanset formålet hermed.

Websiden kan indeholde links til andre websites, der ikke drives af Lejemorder.dk, men af tredjepart. Sådanne links er udelukkende medtaget for nemhedens skyld. Det faktum at Lejemorder.dk indeholder links til andre websites betyder ikke, at Lejemorder.dk anerkender, bifalder eller anbefaler disse websites, ligesom det ikke angiver nogen form for tilknytning til operatørerne. Lejemorder.dk fraskriver sig udtrykkeligt alle former ansvar vedrørende nøjagtigheden, lovligheden, eller gyldigheden for så vidt angår indholdet på sådanne andre websites. Lejemorder.dk påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for tab, skade eller krav opstået i forbindelse med din brug af sådanne eksterne websites eller indholdet på sådanne sites, der er opkoblet til direkte eller indirekte gennem links på dette websted.

Lejemorder.dk forbeholder sig ret til når som helst at revidere disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne side. Du bør jævnligt besøge dette websted for at få opdateret de aktuelle vilkår, som er bindende for dig.

Senest opdateret: Juni 2005

© Lejemorder.dk
Copyright © 2004-2023 Lejemorder.dk - Brugsbetingelser - Kontakt